கட்டற்ற மென்பொருள்

freesoftware_book-front

 

கட்டற்ற மென்பொருள்

 

ரிச்சர்டு எம். ஸ்டால்மன்
தமிழாக்கம் – ம. ஸ்ரீ. ராமதாஸ்

 

உரிமை  Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License

மின்னூலாக்கம் – த.சீனிவாசன் tshrinivasan@gmail.com

நூல் தட்டச்சு உதவி – குனு அன்வர் – gnukick@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *